Organització assistencial

El Centre d’Atenció Primària (CAP) central de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) està ubicat a la població de Santa Eugènia de Berga. En aquest centre s’hi duen a terme les reunions d’equip,  es localitzen els serveis centrals i de direcció i es presta l’atenció continuada.

Els horaris dels consultoris els podeu consultar aquí, així com els horaris d’atenció continuada.

Des del punt de vista sociodemogràfic, la població de l’ABS es caracteritza, en comparació a les ABS estàndard urbanes, per:

  • Major envelliment de la població
  • Ruralitat i dispersió dels nuclis habitats
  • Dedicació laboral en als àmbits de la ramaderia, l’agricultura i les indústries càrniques.