Organització docent

L’equip, acreditat per la docència des de l’any 1.990, participa, de manera formal, en la docència dels següents àmbits:

  • Formació Medicina Familiar i Comunitària (Unitat Docent de la Catalunya Central)
  • Formació pràctica de la diplomatura d’infermeria de la Universitat de Vic.
  • Centre col·laborador de la Universitat Autònoma de Barcelona per la formació de estudiants de sisè (rotació medicina rural).

Pel que fa a la formació MIR en MFiC, l’EAP compta amb 7 tutors acreditats. Les sessions de formació que es realitzen són les següents:

SESSIONS FORMATIVES EAP Es duen a terme al llarg de tot l’any i es fan els dimecres de 14 a 15’45 h i els divendres de 8 a 9’45 h.
ESPAI R Es tracta d’un espai dedicat a la recerca i la formació específica per a residents. Les sessions es duen a terme els mesos no estivals i es fan els dimarts de 8 a 10 del matí.
ESPAIS FORMATIUS INTRAUBA Cada Unitat Bàsica d’Atenció (UBA) estableix un horari específic de revisió de casos i temes entre tutors i residents.

Dins l’estructura docent, els residents participen activament en la realització dels treballs de recerca que es duen a terme dins l’equip.