Cartera de Serveis

La cartera de serveis del centre compleix els estàndards de tot centre acreditat per a la docència en MFiC. No obstant, per la pròpia ruralitat hi ha serveis i orientacions assistencials especialment remarcables, com són:

  Atenció domiciliària
  Orientació comunitària de la pràctica – consell de salut
  Maneig familiar
  Seguiment de l’embaràs

Altres serveis a destacar són

  Control TAO
  Crioteràpia
  Cirurgia menor
  Infiltracions
  Ecografia
  Cribratge ocular amb càmara no midriàtica
  Espirometries
  Serveis coordinats amb PADES i Hospitalització domiciliària
  Atenció continuada
  Interconsulta mensual amb Salut Mental