Accessibilitat als blogs i xarxes socials per a persones amb discapacitats

Logo de "Publicació compartida"

Publicació compartida

Avui dia Internet s’ha convertit en una de les fonts d’informació més utilitzades. Blogs, “wikis”, Twitter, etc. són un seguit de plataformes on podem trobar tot tipus d’informació. Però no tothom hi pot accedir. Hi ha col·lectius que, per diferents motius, ho tenen més difícil. Persones grans o que viuen en zones rurals sense bona cobertura telefònica o persones amb discapacitat en són alguns.

Les persones amb discapacitats físiques o sensorials tenen dificultats concretes a l’hora de treballar amb pàgines d’Internet. Són persones amb la visió reduïda que necessiten que les pàgines web permetin l’ampliació de la lletra per poder-hi navegar o persones amb dificultats de mobilitat a les mans, a qui cal un sistema per poder moure’s per la xarxa sense necessitat d’utilitzar el ratolí, per exemple.

Per aquest motiu a l’hora de crear una pàgina web podem tenir en compte diferents aspectes que faran que aquests col·lectius tinguin menys dificultats per accedir-hi. Cada programari és diferent i hem de saber que alguns ja incorporen per defecte elements que faciliten l’accessibilitat, però d’altres no i que, en aquests casos, cal descarregar-los amb connectors (plug-in) complementaris, que sovint són de pagament. Seguidament, us expliquem alguns aspectes mínims que podem incorporar a les nostres pàgines web per tal que siguin accessibles al màxim nombre de públic possible.

Persones amb discapacitat física

Generalment, les dificultats que pateixen aquestes persones estan relacionades amb la necessitat d’utilitzar el teclat i/o de clicar amb el ratolí. Les persones amb aquests tipus de discapacitat solen tenir un equip que els resol aquestes dificultats. Tenen adaptats el programari (és a dir, aplicacions informàtiques, processadors de textos, full de càlcul, presentacions…) i el maquinari (components físics de l’ordinador) per poder accedir a la informació que hi ha a Internet.

Us aconsellem que els faciliteu la feina, creant pàgines i entorns web clars i directes on trobar la informació sigui ràpid i no hagin d’anar d’un enllaç a un altre. Al mateix temps, també aconseguirem reduir al màxim el nombre de moviments que han de fer.

Persones amb discapacitat visual

Per a aquests usuaris, el més important són les característiques visuals del portal web. Aquestes tres són les més necessàries:

  • El color de fons i el color de les lletres: el contrast ha de ser notable, per tal de facilitar-ne la visió. Ho podem mesurar amb eines com: Colour Contrast Analyser: http://www.wat-c.org/tools/CCA/1.1/
  • La tipologia de la lletra: cal utilitzar una lletra clara com l’Arial, per exemple, i evitar lletres gruixudes i opaques com l’Algerian.
  • Ús de colors: és aconsellable no utilitzar gaires colors, ja que poden confondre l’usuari.

És important que el lloc web tingui l’opció d’augmentar o reduir la lletra a fi que l’usuari pugui modificar-la segons la seva necessitat. Però no tots els programaris tenen prevista aquesta funció en les seves versions gratuïtes.

Avui dia també existeixen programes específics que faciliten l’accés a les persones amb problemes de visió. Un exemple serien els programaris lectors de pantalla, com ara l’Speaker, que llegeixen el text que troben a les pàgines web. Però, un cop més, la seva instal·lació en certs blogs i pàgines web és de pagament.

Imatges

Les persones que utilitzen un programari lector de Braille per accedir a Internet, quan es troben amb una imatge la detecten com un “fons negre” si no és que aquesta s’acompanya d’una llegenda. Per això, és important que sota la imatge hi hagi una petita descripció. Això s’ha de fer sempre que siguin imatges decoratives, ja que quan parlem d’imatges rellevants, com poden ser gràfics o altres cal incloure-hi una descripció del que s’hi pot veure al costat o bé en un enllaç que porti l’usuari a la descripció corresponent.

Persones amb discapacitats auditives

Vídeos i gravacions de so

Per a les persones sordes, les orelles són els ulls. Per tant, necessiten que tot el que sigui so es traspassi a paraules. Si volem incloure al web un vídeo, cal que estigui subtitulat o sigui interpretat en llengua de signes. La subtitulació d’un vídeo és una acció fàcil i ràpida. La majoria de programes, com per exemple el Youtube mateix, permet fer-ho. Pel que fa la interpretació en llengua de signes, ja és tot una mica més complicat. Tot i això és un esforç que val la pena, si entenem que és una llengua utilitzada per part de la població i que els subtítols, en algunes ocasions, són difícils de seguir i que poden distreure l’atenció de les imatges que es veuen als vídeos.

En cas de no poder fer modificacions als vídeos, per manca de permisos o altres motius, podem fer una descripció breu o un escrit a sobre del vídeo, al costat o bé en un enllaç.

Lògicament, les gravacions de so han d’estar subtitulades o descrites, igual que els vídeos.

Si només s’hi sent música de fons no cal descriure ni escriure res, només cal transcriure el que s’hi diu, atès que l’objectiu principal que volem aconseguir és facilitar l’accés a la informació.

No hem d’oblidar mai el públic al qual va dirigida la nostra pàgina web. Si l’objectiu principal és la població general, hem de tenir en compte que el nivell cultural, de lectura i comprensió és molt divers.

Per aquest motiu, el llenguatge que utilitzem és molt important. No podem fer servir ni paraules massa tècniques, ni massa simples. Els missatges han de ser curts i clars i han d’anar directament a descriure el que es vol dir, ja que si són massa llargs o feixucs els usuaris busquen la informació en una altra banda.

Com a normatives legals, entre d’altres, trobem el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, on s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social. I la Norma UNE 139803:2004, on es descriuen els requisits de l’accessibilitat dels continguts en pàgines web.

Com a curiositat, sabeu què signifiquen les sigles “A”, “AA”, “AAA” que trobem en algunes pàgines web?

Aquestes sigles estan relacionades amb l’accessibilitat. Les Pautes d’accessibilitat al contigut de la web, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), és una guia amb catorze pautes que proporcionen solucions als dissenys per fer-los accessibles i evitar així problemes d’accés a la informació. Aquestes pautes estan formades per punts de verificació lligats a una prioritat dependent de la seva importància:

  • Nivell A: és el requeriment més bàsic, sense ell alguns usuaris no hi podrien accedir.
  • Nivell AA: l’objectiu és eliminar barreres de comunicació. La manca de compliment dificultaria l’accés a la informació a determinades persones.
  • Nivell AAA: millora l’accessibilitat, però la manca de compliment no impediria l’accés a la informació.

La informació cal que estigui a l’abast de tothom. Hem de tenir en compte que com més accessible sigui la nostra pàgina web més usuaris la podran visitar.

Per a més informació:

http://bid.ub.edu/06w3c.htm#gl-structure-presentation

http://www.gencat.cat/web/cat/accessibilitat/Accessibilitat-PreguntesFrequents.pdf

http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_04/sot_3_03.html

Aquesta entrada ha esta publicada en Publicació compartida. ICS Catalunya Central. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.